: ..~


Rody Fruity
25-06-2009, 05:51 AM
http://www.an-dr.com/images/itar/Ashretah_tazyen/images/image/welcome15.gif

http://www.an-dr.com/images/itar/Ashretah_tazyen/images/image/b36f72c1fc.gif .. ...}~

!

..~

..

....~

:m!ss (7):

http://www.an-dr.com/images/itar/Ashretah_tazyen/images/New%20Folder/ASZ%20(25).gif
м i o я ĭ и ..~Ĵℓқớộż ●~ M e r a l[/c=15]L u c h i a[/a=15] ~C o l o u r f u l =) H a n a[/c=15]

[
b]●[/c=15][/b] [/c=28] [/c=15] ●[/c=28][c=4] [c=15] [c=1][/c=4]=) [c=#C0C0C0]Y U K [/c=#80FFFF]I

DAINE

[c=4]DAINE is The Best[/c=1] =)B a r o o o[/c=1] >,<

Noon

[c=19]● N o o n[/c=19] ~

Ludamory

[c=#FF80C0] L u d a c h a n

My Tego

[c=#800080]MY ~ T e G o [/c=#800080][/a=15]
sed 222

[c=1]S e d =) 2 2 2[c=1] ~ [/c=15][/c=14] ..}~[/c=14]


wOw

[c=15]wOw ●
~ Đ [c=15]Ā ν ĺ ċ Ң i
●[/c=#0080C0] [c=#0080C0]ч υ м[/c=#0080C0] ι[/c=#0080C0]
[c=15] [/c=7] [c=7]єяỉkα[/c=7]◦


[c=15]... [c=#0080FF]S K Y[/c=#0080FF] ...


[c=15]▐[/c=28]▐[c=28]A n g e l[/c=28] [c=28][a=15]of mercy


Bess[/c=15][c=#FF0080]o ●[/c=#FF0080]


[c=#800080]H i m ek a t r e n[/c=15]


L E L [c=28]O ●[/c=28]


[c=7]N a h l o o l y ●
[/c=15]


[c=28]S a F i ●[/c=28] [c=28][a=15]N a Z


S [c=15]o S[c=15]o Chan


[c=7]S o_ Do[/c=7] . Girl[/b]


[b][c=1]Y [c=15]a m a z a k[/c=#FF0080] i


G [c=15]ε м ι ŋ [/c=1]ι


:m!ss (9):

,,

.. >,<

..

..^^

!!

..}~


S7oOorh
25-06-2009, 06:07 AM
<< .!!

..

.. << ^^"

:icon26::icon26:

Rody Fruity
25-06-2009, 06:36 AM
..~

>,<

^^Ş 7 ō Ŏ ō ŗ h

^^

100 % ..~

>.<

^^


S7oOorh
25-06-2009, 06:53 AM
:please_1:

..

.. ..

:icon26:

:please_1:

( )
25-06-2009, 07:02 AM>>> >>> :SnipeR (43)::SnipeR (69):

Rody Fruity
25-06-2009, 07:25 AM
..~

^^

..^^

..~

::

● [c=28][/c=15] [c=15][/c=28] ●

^^

( )
25-06-2009, 09:08 AM
:icon26::icon26::icon26:

ĐĀνĺċҢŀ
25-06-2009, 07:55 PM
~

{ ő ..~
[:icon26:] ..~
[:SnipeR (87):] ..~
[:SnipeR (87):] ..~
[:D] ..~
ő [:icon26:] ..~
[:SnipeR (87):] ..~
.. <~~ [:D] ..~
[:cool:] ..~
[:SnipeR (87):] <~~ [:D] ..~
[:icon26::SnipeR (87):] ..~
.. [em033] ..~
..~
[:SnipeR (87):] ..~

http://dc02.arabsh.com/i/00245/wvrji9hor6q2.jpg

[:cool:] ..~
[:D] ..~
[:D] ..~
Ñ [:icon26:] ..~
[:SnipeR (87):] ..~
+5 [:icon26::SnipeR (87):] ..~ }

~

26-06-2009, 01:53 AM


:DJaa Ne

Rody Fruity
26-06-2009, 02:56 AM
Hi ..~

.. ^^

^^

:in_love:

~

^^

<~ >,<

^^

:icon26:

[/c=1] ~ [c=1]G [c=28]h a[/c=1] [c=28]s a q[/c=28]

^^

*


26-06-2009, 03:26 AM


http://an-dr.com/vb/images/icons/love.gif

http://www.picpanda.com/images/mpcbm1n5jp230nlab.jpg (http://www.picpanda.com/):SnipeR (69):

đάяķ şmίℓε
26-06-2009, 03:26 AM

▐▐[/c=1][c=#ff0080] ~
.......... ...

.................................................. ....................[ ]

...........[ ,, ]

đάяķ şmίℓε
26-06-2009, 03:41 AM
[a=#800080][/a=15]

.

luchia
26-06-2009, 12:38 PM
[a=19]L u c h i a[/a=15] ~:love_2:

:SnipeR (69):

Colourful Hana
26-06-2009, 03:43 PM


c o l o u r f u l =) [c=7]h a n a[/c=15]


^^

.. ><
><

Ludamory
26-06-2009, 06:10 PM


:please_1:

http://www.t7meel.cc/image929.html

// :Onion_kawaii:

Diane
26-06-2009, 06:43 PM
:icon26: http://www.yasashi.li/vb/images/smilies/mysmilie_1415.gif
http://alfaris.net/up/36/alfaris_net_1246030762.jpg (http://alfaris.net/up/v.php?p=36/alfaris_net_1246030762.jpg)
!:love_2:
http://www.7ammil.com/upfiles/M9j74473.gif (http://www.7ammil.com/) http://www.7ammil.com/upfiles/BBw91325.gif (http://www.7ammil.com/)

Λ Ỵ Λ Ṃ З
27-06-2009, 01:47 AM
http://i329.photobucket.com/albums/l371/yumiria/th_d.jpg

<~ . . !!

. . ^^

, . . ^^

:

. . !
, . . XDDDD
. .


+++

,

[ !Noon ]
27-06-2009, 11:02 AM
kяάn-ςнαиhttp://an-dr.com/vb/images/icons/miss_jojo/icon%20%2815%29.gif ~+++
, ,

,

27-06-2009, 04:06 PM


.. :please_1:


... :icon26:http://www.an-dr.com/vb/images/smilies/unint/SnipeR%20%2887%29.gif

So_Do.Girl
29-06-2009, 02:36 AM

:please_1::please_1:
:please_1:
:m!ss (68):
:Onion_cawaii:
ahragtini

Ĵℓқớộż
29-06-2009, 04:42 AM
:D
:icon26:

Rody Fruity
29-06-2009, 04:15 PM
:m!ss (7):

:in_love:

^^

:D

katren
29-06-2009, 08:20 PM
:m!ss (49):

:heart:

^^

:m!ss (52):

Ḿĭşş şђĭяŁέy◦
30-06-2009, 04:13 PM
:D:icon26:

Mišs Fňoo
01-07-2009, 12:22 PM
яάn-ςнαи http://www.mnab33.com/vb/images/smilies/e025fb6133.gif
http://www.mnab33.com/vb/images/smilies/tumkunga_2006060.gif
http://www.mnab33.com/vb/images/smilies/41.gif
http://www.mnab33.com/vb/images/smilies/11.gif

:SnipeR (63):
http://www.mnab33.com/vb/images/smilies/f010.gif
{:please_1:

http://www.toookyo.com/vb/images/animee/ga06.gif

Rody Fruity
24-07-2009, 04:33 AM
..

.. :in_love:

..~

яάn-ςнαи (http://www.an-dr.com/vb/member.php?u=38683)

besso
02-08-2009, 06:29 AM

:SnipeR (43):

Rody Fruity
02-08-2009, 01:06 PM
g .. !

.. ~

.. ^^

.. ]"

R a n !

SҚY
03-06-2010, 03:18 PM
..

.. :mixed-smiles-277::mixed-smiles-272: ..

..

:mixed-smiles-288:

princess of roses
04-06-2010, 03:07 PM{Ṁfťo0oŊţ Q6я}
04-06-2010, 06:25 PM


^^
... ^^...

Camillia
08-06-2010, 10:44 AM
ńŀĆẼ ĝĨŔŀ ✿
15-12-2011, 02:11 PM
...
..
..
..
..
^_______^..
..