: " "


: 1 2 3 [4] 5

So_Do.Girl
16-11-2007, 03:48 AM
.. :devilsmile_1:

22222222222

Kim_Chan
16-11-2007, 03:50 AM

:SnipeR (99):

3333333333333333

So_Do.Girl
16-11-2007, 03:58 AM
.. .. ><"

444444444444444444

Kim_Chan
16-11-2007, 04:07 AM
5555555555555

.. woooo=

So_Do.Girl
16-11-2007, 04:27 AM
:devilsmile_1:
.. :devilidea_1:

11111111111111

Kim_Chan
16-11-2007, 05:06 AM


2222222222222222
>>>>>>>>>>>>

So_Do.Girl
16-11-2007, 05:18 AM
.. :D
:laugh_1:

333333333333333333333

Yamazaki
16-11-2007, 09:25 AM
4^^

Kairi
16-11-2007, 11:29 AM
5555555555555

chaos
16-11-2007, 11:34 AM


11111111111

^^

Kairi
16-11-2007, 12:50 PM
....^-^
2222222

So_Do.Girl
16-11-2007, 07:24 PM
33333333333333333333333333

Gemini
16-11-2007, 07:32 PM
44444444444444444444444444444444

knouh
16-11-2007, 08:07 PM
555

woooo=

Gemini
16-11-2007, 08:14 PM

111111111111111111111111111111

Kairi
16-11-2007, 08:37 PM
2222222
............^^

Yamazaki
16-11-2007, 10:55 PM
3


^^

myuhenddo-kun
17-11-2007, 12:02 AM
444444444444444444444444444444444444 -_-

knouh
17-11-2007, 12:13 AM
555

myuhenddo-kun

:devilsmile_1:

myuhenddo-kun
17-11-2007, 12:15 AM
111111111111111111
Kim_Chan
17-11-2007, 12:17 AM
222222222222222222222

Colourful Hana
17-11-2007, 12:18 AM
<<<<

^^

Kim_Chan
17-11-2007, 12:27 AM4444444444444

knouh
17-11-2007, 12:38 AM

<<

^^

^^

:daydream_1:

:cry_1:

_____________________- - kim tae hee

:devilsmile_1:

woooo=

Gemini
17-11-2007, 12:44 AM

111111111111111111111111111111

Kim_Chan
17-11-2007, 12:45 AM
<<

^^:daydream_1:

:cry_1:

_____________________- - kim tae hee

:devilsmile_1:


woooo=


:angry_2:
:Hero_1:
11111111111111111111111111111111

knouh
17-11-2007, 12:49 AM


<<


:angry_2:
:Hero_1:

333

Gemini
17-11-2007, 12:52 AM
4444444444444444444444

Kim_Chan
17-11-2007, 12:54 AM
5555555555555555555

Kim


Gemini
17-11-2007, 12:58 AM
1111111111111111111111111

Kim_Chan
17-11-2007, 01:01 AM
2222222222222222222222222

Gemini
17-11-2007, 01:02 AM
33333333333333333333333333

knouh
17-11-2007, 01:05 AM
woooo=

444

Gemini
17-11-2007, 01:06 AM
55555555555555555555555555

Kim_Chan
17-11-2007, 01:06 AM11111111111111111111111111111111111111

knouh
17-11-2007, 01:13 AM
:devilsmile_1:

T_T <<

555

Kim<< .........

woooo=

So_Do.Girl
17-11-2007, 01:23 AM
woooo=

33333333333333333333

Gemini
17-11-2007, 01:24 AM
44444444444444444444444444444444444

knouh
17-11-2007, 01:25 AM
5555555

- -

woooo=

Kim_Chan
17-11-2007, 01:26 AM

55555555555555

Colourful Hana
17-11-2007, 01:27 AM


^^"

knouh
17-11-2007, 01:31 AM

55555555555555


5 1 :devilsmile_1:


^^"

:exco_1:

Colourful Hana
17-11-2007, 01:32 AM
<<< ^^

So_Do.Girl
17-11-2007, 01:46 AM
444444444444444444

Colourful Hana
17-11-2007, 01:48 AM


+ +


So_Do.Girl
17-11-2007, 01:53 AM
.. :D

11111111111111111111

knouh
17-11-2007, 02:01 AM
woooo=

222

Gemini
17-11-2007, 02:02 AM
333333333333333333333333

So_Do.Girl
17-11-2007, 02:09 AM
444444444444444444444

Kim_Chan
17-11-2007, 02:19 AM


knouh
17-11-2007, 02:23 AM
:cry_1:

111

So_Do.Girl
17-11-2007, 02:23 AM

.. .. :devilsmile_1:

111111111111111

Kim_Chan
17-11-2007, 02:25 AM


2222222222222222222

So_Do.Girl
17-11-2007, 02:30 AM
:laugh_1:

3333333333333333

knouh
17-11-2007, 02:30 AM

.. .. :devilsmile_1:


:exco_1:
hmmm

:devilsmile_1:

333

So_Do.Girl
17-11-2007, 02:35 AM

:devilidea_1:

555555555555555555555:exco_1: :exco_1: :exco_1:
:laugh_1:

Kim_Chan
17-11-2007, 02:37 AM


:suprise_1:
:zoro1: so _do
:kickfly_1: :suprise_1:
1111111111111111
so _do

knouh
17-11-2007, 02:39 AM
knouh

woooo=:laugh_1:


22

:evil_lol:

So_Do.Girl
17-11-2007, 02:43 AM
.. :devilidea_1:
:devilsmile_1:

.. knouh.. :laugh_1:

333333333

knouh
17-11-2007, 02:45 AM
^^"

444


So_Do.Girl
17-11-2007, 02:51 AM
= ^ ^"

5555555555555555

:kickfly_1::kickfly_1::kickfly_1:
knouh
.. ..
:laugh_1:

knouh
17-11-2007, 02:52 AM
woooo=

111

Kim_Chan
17-11-2007, 02:53 AM

so_do girl:Hero_1:
knouh


:laugh_1:
222222222222222222222222222
woooo=

knouh
17-11-2007, 03:01 AM

so_do girl:Hero_1:
knouh


:laugh_1:
222222222222222222222222222
woooo=


:exco_1:

<<

333

So_Do.Girl
17-11-2007, 03:02 AM
.. :laugh_1:

33333333333333333333333

knouh
17-11-2007, 03:06 AM
555555

So_Do.Girl

Kimi tae heewoooo=

Kim_Chan
17-11-2007, 03:10 AM

:Hero_1:
11111111111111111111111111

So_Do.Girl
17-11-2007, 03:22 AM
ǿ ..

woooo=

2222222222222222222

Kim_Chan
17-11-2007, 03:33 AM
woooo=

333333333333333333333

So_Do.Girl
17-11-2007, 03:36 AM

woooo=

4444444444444444444444444

Kim_Chan
17-11-2007, 03:47 AM


woooo=
5555555555555555555

:kickfly_1:
:zoro2: :zoro3:

So_Do.Girl
17-11-2007, 04:17 AM
.. :devilidea_1:
:devilsmile_1: <<

11111111111111111111111111

Yamazaki
17-11-2007, 06:37 AM
Hehehe =_=" Poor Hei Taicho

Kairi
17-11-2007, 01:38 PM
222222
....^^"

Kim_Chan
17-11-2007, 10:29 PM
3333333333333333:laugh_1:

So_Do.Girl
18-11-2007, 02:20 AM
.. .. :devilsmile_1:

444444444444444444444444

Kim_Chan
18-11-2007, 02:26 AM

5555555555555555555555:SnipeR (100):


:SnipeR (79):
:SnipeR (91):

:kickfly_1:


So_Do.Girl
18-11-2007, 02:38 AM
.. :laugh_1:
:devilidea_1:

.. .. .. :suprise_1:


11111111111111111111

Kim_Chan
18-11-2007, 02:47 AM


:SnipeR (1): :SnipeR (1)::suprise_1: :SnipeR (33): :SnipeR (33):


:vivi:2222222222222222

So_Do.Girl
18-11-2007, 03:37 AM
.. .. :laugh_1:

333333333333333333333

angel-lady
18-11-2007, 06:21 AM
44444444444444444444444

Kairi
18-11-2007, 12:35 PM
55555555555
......^-^
...^^"

chaos
18-11-2007, 12:55 PM


:devilsmile_1:

111111111

Kairi
18-11-2007, 01:50 PM:devilsmile_1:


111111111


:devilsmile_1:

222222222222222

18-11-2007, 01:52 PM
33333333333333333

knouh
18-11-2007, 02:38 PM
:SnipeR (48):

( ) :evil_lol:

444

<< :SnipeR (90):

18-11-2007, 02:52 PM
55555555555


knouh
18-11-2007, 02:57 PM


<< hmmm_______

:exco_1:

:SnipeR (69): :SnipeR (90): <<

111

18-11-2007, 03:00 PM

22222222222222

knouh
18-11-2007, 03:05 PM
<<

333

18-11-2007, 03:09 PM

4444444444444

knouh
18-11-2007, 03:17 PM


<<

woooo=

18-11-2007, 03:19 PM

111111111111

knouh
18-11-2007, 03:22 PM
:devilsmile_1:

222

18-11-2007, 04:02 PM


3333333

chaos
18-11-2007, 06:07 PM
4444444444444444:tears:

Kairi
18-11-2007, 06:10 PM
555555555
>>>

18-11-2007, 06:19 PM


1111111111111111

chaos
18-11-2007, 07:34 PM
2222222222222222222222:ntrouble_1:

Gemini
18-11-2007, 07:42 PM
333333333333333333333333333333333

chaos
18-11-2007, 07:44 PM
444444444444444444

Yamazaki
18-11-2007, 07:54 PM
5

Chaos Shine ^^

Gemini
18-11-2007, 07:56 PM

111111111111111111111111111111

chaos
18-11-2007, 07:59 PM2222222222


:happy_1:

Gemini
18-11-2007, 08:01 PM
3333333333333333333333333333

Yamazaki
18-11-2007, 08:07 PM
Nope Nope ^^ Chaos Isn't Poor ^^

4

chaos
18-11-2007, 08:18 PM


5555555555


M16

:bye_1:

So_Do.Girl
18-11-2007, 10:27 PM
..
XD

111111111111111111111

Kim_Chan
18-11-2007, 10:33 PM

222222222222222

..memo..
18-11-2007, 10:39 PM
333333333333

Kim_Chan
18-11-2007, 10:40 PM
44444444444444444444444444444444444444

..memo..
18-11-2007, 10:46 PM
55555555555555kim


So_Do.Girl
18-11-2007, 10:58 PM
:exco_1:
:devilsmile_1:

11111111111111111111

..memo..
18-11-2007, 11:02 PM
2


22222222222

Kim_Chan
18-11-2007, 11:06 PM


memo
:kickfly_1:
memo


3333333333333333333333333333333333

So_Do.Girl
18-11-2007, 11:14 PM
.. .. :laugh_1:


4444444444444444444444

..memo..
18-11-2007, 11:15 PM
55555555555555kim do
Kim_Chan
18-11-2007, 11:17 PM

>>>>>>>>>>>>>

111111111111111111111111111111

..memo..
18-11-2007, 11:20 PM22222222222222222222222222

knouh
18-11-2007, 11:21 PM:daydream_1:

____________

333

Kim_Chan
18-11-2007, 11:24 PM
:daydream_1:

____________

333


444444444444444444444444444444444444444444444

knouh
18-11-2007, 11:25 PM
5555

So_Do.Girl

&

Kim

memo

woooo=

So_Do.Girl
18-11-2007, 11:26 PM


.. :laugh_1:


555555555555555555555555


:exco_1: :kickfly_1:

.. :devilsmile_1:

..memo..
18-11-2007, 11:29 PM
So_do <<

22222222222222222

knouh
18-11-2007, 11:31 PM


<< << :evil_lol:

:laugh_1:

333

..memo..
18-11-2007, 11:33 PM


444444444

Kim_Chan
18-11-2007, 11:33 PM
5555

So_Do.Girl

&

Kim

memo

woooo=
555555555555555555

knouh
18-11-2007, 11:37 PM

hmmmknouh memo // ' ' ' '

:devilsmile_1:

111

..memo..
18-11-2007, 11:38 PM


2222222222222222

So_Do.Girl
18-11-2007, 11:45 PM
woooo=

3333333333333333333

knouh
19-11-2007, 12:12 AM
444

^^
.

Kim_Chan
19-11-2007, 12:15 AM

knouh
:exco_1: :kickfly_1:
and me mo
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

55555555555555

So_Do.Girl
19-11-2007, 12:30 AM
.. .. .. :laugh_1:

:
woooo=

..

11111111111111111111111111

knouh
19-11-2007, 12:46 AM
<< :devilsmile_1:222

:

So_Do.Girl
19-11-2007, 12:52 AM
woooo=

333333333333

knouh
19-11-2007, 01:22 AM
444
44444
44444444

So_Do.Girl
19-11-2007, 01:34 AM
5555555555555555555

.. :laugh_1:

knouh
19-11-2007, 01:37 AM
:exco_1:
So_Do.Girl
19-11-2007, 01:43 AM
Կ woooo=

222222222222222222

knouh
19-11-2007, 02:00 AM


333

So_Do.Girl
19-11-2007, 02:03 AM
.. woooo=

44444444444444

Yamazaki
19-11-2007, 04:31 AM
5

So Do San ^^ Shine ^^

Kairi
19-11-2007, 12:50 PM
111111111111111

19-11-2007, 03:30 PM
222222222222222

19-11-2007, 03:31 PM
2222222222222222222

Yamazaki
19-11-2007, 03:37 PM
3

^^

19-11-2007, 03:47 PM
44444444444444444444

chaos
19-11-2007, 03:49 PM
555555555555555


19-11-2007, 03:55 PM

11111111111111

Yamazaki
19-11-2007, 04:11 PM
I Won't Die ^^ Hehehehe ^^

Just Wait ^^

2

19-11-2007, 04:15 PM

33333333333

chaos
19-11-2007, 04:16 PM


3333333333333

19-11-2007, 04:19 PM
>> ^.^

^^

44444444444444444444444444444444444444444

^^"

Yamazaki
19-11-2007, 04:20 PM
5

Chaos +

Shine Wahahahah ^^

19-11-2007, 04:20 PM
44444444444444

19-11-2007, 04:22 PM
>>>>>>>>>>> >>>>>>
11111111111

chaos
19-11-2007, 04:25 PM
22222222222

:hissyfit3:

:SnipeR (20):

:XD_1:
:tears:

19-11-2007, 04:31 PM
<<<<<<<<
3333333333333333333333

chaos
19-11-2007, 04:45 PM
444444444444444444444444:tears:

19-11-2007, 04:52 PM

55555555555555555555

19-11-2007, 05:01 PM
^.^"

111111111111

19-11-2007, 05:05 PM


22222222222

Kairi
19-11-2007, 07:19 PM
333333333333
00000000000000000000^^

19-11-2007, 07:53 PM
44444444444444

Colourful Hana
19-11-2007, 09:37 PM
^^

19-11-2007, 10:04 PM
111111111111111

Colourful Hana
19-11-2007, 10:07 PM
^^

^^

19-11-2007, 11:03 PM


3

Gemini
19-11-2007, 11:35 PM
44444444444444444444444444444444

So_Do.Girl
20-11-2007, 12:52 AM
5555555555555

woooo=

Kim_Chan
20-11-2007, 12:54 AM
woooo= woooo= woooo= woooo=


1
1
1
1
1

So_Do.Girl
20-11-2007, 01:03 AM
.. .. :devilsmile_1:

222222222222222222222222

Kim_Chan
20-11-2007, 01:07 AM


^_^

333333333333333333333

knouh
20-11-2007, 01:09 AM
<<

:exco_1: / :exco_1:

444

hohoho

Kim_Chan
20-11-2007, 01:12 AM


^_^

55555555555

knouh
20-11-2007, 01:15 AM
:cry_1:

111

Kim_Chan
20-11-2007, 01:22 AM2222222222222

So_Do.Girl
20-11-2007, 01:33 AM
woooo=

3333333333333333333

Kim_Chan
20-11-2007, 01:40 AM
woooo=

444444444444

knouh
20-11-2007, 01:42 AM
555:exco_1::laugh_1:

Kim_Chan
20-11-2007, 01:46 AM

^_^
11111111111111111

So_Do.Girl
20-11-2007, 01:51 AM
.. .. woooo=

<< :D

22222222222222

knouh
20-11-2007, 01:54 AM
333:laugh_1:

:devilsmile_1:

Kim_Chan
20-11-2007, 02:00 AM
:laugh_1:


4444444444444444444444

So_Do.Girl
20-11-2007, 02:02 AM
:devilsmile_1:


5555555555555555555555


( )
:laugh_1:.. ( ) .. ^ ^"

knouh
20-11-2007, 02:02 AM
111

( ) :devilsmile_1:


So_Do.Girl
20-11-2007, 02:05 AM
.. woooo=

222222222222222222

Yamazaki
20-11-2007, 02:10 AM
3^^

knouh
20-11-2007, 02:12 AM
444

^^

Yamazaki
20-11-2007, 02:13 AM
Oh ^^

Me Too ^^ I'am Fine ^^ How About You ^^?

5

So Do San ^^

Shine ^^

knouh
20-11-2007, 02:16 AM
... ... ( )

1111

kokoro san yamazaki

So_Do.Girl
20-11-2007, 02:20 AM
222222222222222222222222

Yamazaki
20-11-2007, 02:20 AM
Hehehehe ^^

Okay Have You Seen D.Gray-Man ^^?
3

So_Do.Girl
20-11-2007, 02:24 AM
444444444444444444444444

Yamazaki
20-11-2007, 02:27 AM
5

So Do San ^^ Shine ^^

knouh
20-11-2007, 02:29 AMD.Gray-Man


3111

Yamazaki
20-11-2007, 02:53 AM
Hehehehehhehehe ^^


3111


Latest Ep Are Really Interesting ^^

You Know ^^ There Is A Character In D.Gray-Man ^^

In Ep 36 ^^ He Said A Sentence ^^

And I Know How To Act And Say Like Him ^^

In The School ^^ When I Act Like Him In Ep 36 My Friends Try To Memorize It ^^

Heheheeh ^^ When I Say It They Try To Reapet It Heheeh ^^

2

knouh
20-11-2007, 03:11 AM
Zetai

333

Yamazaki
20-11-2007, 03:21 AM
Yes I Like D.Gray-Man ^^

+

My Nick Name And Anime Character At School Is Allen Walker The Main Character In D,Gray-Man ^^

Yeah Too Much ^_^ I'll Tell You The Sentence ^^ He Said ^^

De

De , De ,De Ore Dare Bokors baIno

^^

=

So

So , So , So Who Should I Kill ^^

Or

So

So So So Who Should I Smash And Kill ^^

I Know How To Act Like Him Exactly ^^

D.Gray-Man Is Really Interesting Watch It ^^

4

So_Do.Girl
20-11-2007, 03:27 AM
55555555555555555

= . =

Yamazaki
20-11-2007, 03:32 AM
Oooh ^^ Today So Do San Becomed Too Kind ^^

1

knouh
20-11-2007, 03:33 AM

Allen Walker
Sms //

111

So_Do.Girl
20-11-2007, 03:37 AM
3333333333333333333

Yamazaki
20-11-2007, 03:41 AM


Heheheeh ^^

But The One Who Said It Is Evil Character ^^


Hehehe ^^

Okay ^^

Where Are You Right Now ?

Sms //

Well It's Something Like That ^^

But Here ^^ I Meant Smile Is The Best ^^

I Didn't Want To Write

Saiko ^^ So I Wrote Ichiban ^^

3

So_Do.Girl
20-11-2007, 03:48 AM
4

5555555555555555555555

= . =

knouh
20-11-2007, 03:53 AM
Where Are You Right Now ?


T_T

^^


Well It's Something Like That ^^
But Here ^^ I Meant Smile Is The Best ^^

I Didn't Want To Write

Saiko ^^ So I Wrote Ichiban ^^

111

Yamazaki
20-11-2007, 03:59 AM
T_T

^^You're Not At Home At This Time ^^ Hehehe ^^

Okay ^^

Hehheheehehhe ^^

Hai Hai ^^

2

So_Do.Girl
20-11-2007, 04:07 AM
333333333333333333333333

Yamazaki
20-11-2007, 04:11 AM
4
^^

So_Do.Girl
20-11-2007, 04:19 AM
555555555555555

.. .. :laugh_1:

:devilsmile_1:

Yamazaki
20-11-2007, 04:25 AM
Heheheheheeheh ^^

I Don't Allow You To Kill One Of My Best Enemies ^^ << Who Asked Your Permission

1

knouh
20-11-2007, 04:27 AM
T_t

2222
222
22
2

Yamazaki
20-11-2007, 04:28 AM
Don't Cry Hei Taicho ^^ + Don't Worry ^^ He Is Alive ^^

3

So_Do.Girl
20-11-2007, 04:37 AM
I Don't Allow You To Kill One Of My Best Enemies ^^ << Who Asked Your Permission

turn your face.. :laugh_1:

444444444444444444444

Yamazaki
20-11-2007, 04:42 AM
I Don't Want ^^ So

5

So Do San ^^ Shineeeeeee Wahahahaahah ^^

So_Do.Girl
20-11-2007, 04:48 AM
:suprise_1:

.. .. .. :exco_1:
:devilsmile_1:

111111111111111111111111

Yamazaki
20-11-2007, 04:50 AM
Okay We'll See ^^

Then I'll Show You What Will I Do ^^

2

So_Do.Girl
20-11-2007, 04:56 AM
:devilidea_1:

333333333333333333

Yamazaki
20-11-2007, 05:03 AM
OKay ^^

4

So_Do.Girl
20-11-2007, 05:13 AM
5555555555555


:devilidea_1::laugh_1: :laugh_1: :laugh_1:

Yamazaki
20-11-2007, 05:16 AM
What Do You Think I'am Are ? Chiken ?

Hehehehe ^^ Well I'am Not Dead Yet Just Wait ^^

So_Do.Girl
20-11-2007, 05:27 AM
.. :D
woooo=

2222222222222222222222222222222

chaos
20-11-2007, 02:19 PM
333333333333333333

knouh
20-11-2007, 04:46 PM
444

^^"

Colourful Hana
20-11-2007, 04:59 PM


^^

knouh
20-11-2007, 05:16 PM
:cry_1:

111
11
1

Colourful Hana
20-11-2007, 05:21 PM
^^ ؿ

^^

knouh
20-11-2007, 05:23 PM


333
33
3

Colourful Hana
20-11-2007, 05:29 PM
㿿!__!

Yamazaki
20-11-2007, 08:20 PM
5

Hana San ^^ Shine ^^

20-11-2007, 08:22 PM
55555555555555

Yamazaki
20-11-2007, 08:30 PM
2


^^

20-11-2007, 08:31 PM
33333333333333333333

Yamazaki
20-11-2007, 08:41 PM
4^^

20-11-2007, 08:42 PM
5555555555555555555

20-11-2007, 09:30 PM
^^"

1

knouh
20-11-2007, 11:27 PM
T_T

Yamazaki T_T

222
22
2

Gemini
20-11-2007, 11:28 PM
33333333333333333333333333333

20-11-2007, 11:39 PM
4
4
4

^ ^

Kim_Chan
21-11-2007, 12:51 AM
5555555555555555555555555555555

^_^21-11-2007, 01:02 AM


1

Kim_Chan
21-11-2007, 01:28 AM

22222222222222

21-11-2007, 01:38 AM
3
3
3

^ ^

Kim_Chan
21-11-2007, 02:05 AM
444444444444444444
^^

21-11-2007, 02:11 AM
5

>_<
>_<

Kim_Chan
21-11-2007, 02:14 AM
><
111111111111111111111111

..memo..
21-11-2007, 02:20 AM
2
2
2
2
2
2
2
2

So_Do.Girl
21-11-2007, 03:05 AM
>_<
.. :suprise_1:
.. .. .. .. ߿ :SnipeR (2):

:exco_1:

333333333333333333333333

Kim_Chan
21-11-2007, 03:09 AM

444444444444444444444
^_^

Yamazaki
21-11-2007, 03:14 AM
5

So Do San ^^

Shineee ^^

Hahahahaah ^^